Pagar o no pagar: Rússia davant la disjuntiva de perdre reserves o entrar en ‘default’

Les mitjanes negres amb les quals el Kremlin ha manejat la perspectiva de pagar el deute públic arriben a la seva fi. Rússia ha de pagar els interessos de dues emissions de deute en dòlars, uns 100 milions d’euros. El Ministeri de Finances va donar el dilluns l’ordre de pagament, però no va aclarir com s’efectuarà, o en quina divisa. D’això depèn que l’economia russa entri en impagament del seu deute per primera vegada des de 1918, quan els bolxevics van repudiar el deute tsarista.

Segons el ministeri rus, el pagament s’efectuarà en rubles si les sancions impedeixen realitzar-lo en dòlars. Les dues emissions, a més, no tenen clàusules que habilitin un pagament en rubles, com sí que ocorre amb unes altres. Des del punt de vista rus, la prohibició occidental d’operar amb el banc central rus, que ha privat a Moscou de la meitat de les seves reserves, està forçant al país a un impagament artificial.

Per a l’inversor occidental, en tot cas, les causes són secundàries. Si Rússia paga en rubles o no paga començarà el compte enrere per a l’impagament. En el sector financer existeix un període de gràcia estàndard de 30 dies. A partir d’aquí, l’impagament quedarà reflectit en les qualificacions de les agències de ràting i, en paral·lel, activarà els CDS o assegurances d’impagament, que depèn d’una decisió de l’associació d’intermediaris ISDA.

El mercat, en tot cas, dona l’impagament per fet. El deute rus cotitza a un 20% del seu valor nominal. El mercat de CDS calcula una probabilitat d’impagament del 70% enguany, i l’agència de qualificació Fitch preveu un impagament “imminent”; la seva qualificació creditícia està només un graó per sobre de l’impagament selectiu. Una altra agència, Scope, ha advertit que un pagament en rubles (per a emissions que no l’admetin) equival a un impagament selectiu i Moody’s ha avisat de la seva “notable preocupació sobre la disposició de Rússia de fer front a les seves obligacions”.

CARTERES

La perspectiva de l’impagament és un torpede en les carteres dels gestors de fons. Serà el major default des del de l’Argentina en 2001; l’impagament de Rússia de 1998 es va limitar al deute en rubles. El fet que fins fa poques setmanes Rússia es considerés deute segur (grau d’inversió) agreuja les pèrdues per als gestors de fons. El deute sobirà rus denominada en divisa estrangera ronda els 40.000 milions de dòlars, segons Reuters.

El gestor de fons de Finaccess Value, explica que encara que no existeix l’obligació de computar el deute rus a zero si arriba l’impagament, “el més probable és que els fons que els tinguin en cartera la computin com si no valgués res”. Aquests bons sobirans sempre poden tenir un valor residual si un fons distress (coneguts com a fons voltors) accepta pagar alguna cosa per aquest actiu, per a en un futur tractar de recuperar una part. En el cas del deute argentí impagat, l’inversor va comprar una posició important i va batallar contra el Govern argentí durant anys per a intentar recuperar tots els diners nominals del deute. Fins i tot va arribar a aconseguir l’embargament d’un vaixell de l’armada argentina, atracat a Ghana.

El CEO de la gestora de fons Buy & Hold i expert en renda fixa, explica que la valoració final que s’assigni al deute ha de fer-se “a valor de mercat”. No obstant això, atès que la majoria de bancs occidentals operen amb deute rus, en aquesta ocasió serà difícil calcular aquest valor residual. “Al final, l’assenyat és valorar-lo a zero, perquè saps que trauràs molt poc d’aquí i perquè és un actiu gairebé ilíquido”, apunten, qui no té posicions en deute rus. A més del deute sobirà, queden pendents altres 110.000 milions de deute en dòlars d’altres emissors. De moment, Gazprom, Rosneft i Norilsk Nickel han abonat els cupons en dòlars de les seves emissions.

Post A Comment