Llum verda de la CE a la tokenización d’actius en 2023

La Comissió Europea ha donat llum verda al reglament del règim pilot de les infraestructures de mercat basades en tecnologia de registre descentralitzat (DLT, per les seves sigles en anglès), que permetrà la tokenización dels instruments financers tradicionals en xarxes blockchain i el desenvolupament dels security tokens. Una tecnologia que, segons el president de la CNMV, és “probablement la innovació més estimulant en els mercats financers dels últims 40 anys”.

En ple criptoinvierno, que està provocant el nerviosisme d’inversors que havien entrat en els actius digitals com a fórmula enfront d’uns tipus d’interès que fins fa poc es mantenien en mínims històrics, la Comissió Europea avança en la regulació sobre els actius digitals i en les últimes setmanes ha donat llum verda a dues de les seves grans apostes per a fomentar l’accés al finançament no bancari de les pimes. D’una banda, s’ha aprovat el reglament Mica (Markets in Crypto-*Assets), amb el qual vol atallar el salvatge oest dels actius digitals, i s’ha donat llum verda al reglament del règim pilot de les infraestructures de mercat basades en tecnologia de registre descentralitzat (DLT, per les seves sigles en anglès), que permetrà la tokenización dels instruments financers tradicionals en xarxes blockchain i el desenvolupament dels security tokens.

Aquest règim pilot “obre un mercat de 350.000 bilions de dòlars (el volum global actual dels instruments financers) per a poder liquidar i crear mercats sol amb aquests instruments tokenizados”, explica Enrique Palacios, director de compliment regulador de Onyze, un custodi especialitzat en criptoactivos.

Per a Palacios, es tracta d’un reglament “més important que Mica per a la indústria de serveis financers”, però que ha passat més desapercebut fins al moment. Una normativa que “obre noves oportunitats a tots aquells que estiguin interessats a finançar-se en els mercats de capitals d’una forma més senzilla i desintermediada”, apunta la sòcia de finReg 360è.

El reglament crearà una sandbox europeu –un banc de proves– per a utilitzar la tecnologia DLT en els mercats i que es podrà beneficiar d’exempcions de normatives vigents, com el no necessitar intermediaris (que els usuaris finals siguin els membres del mercat) o no comptar amb un dipositari central de valors i que la negociació i liquidació es faci simultàniament, i ha despertat ja l’interès de diversos projectes espanyols, segons confirmen fonts coneixedores.

“La norma permet que es pugui concedir una llicència a mesura perquè qualsevol empresa (sense necessitat que sigui una entitat regulada) pugui sol·licitar gestionar un mercat secundari d’accions, bons o participacions de fons que es representin mitjançant tecnologia de registre distribuït (DLT)”, comenta la sòcia de finReg 360è.

El règim pilot, que entrarà en vigor al març de 2023, estarà vigent durant tres anys, prorrogables altres tres, per sota dels cinc anys que es va fixar en un primer moment.

Per a l’associat principal de l’àrea de mercat de valors d’Uría Menéndez, “la decisió del legislador europeu d’aplicar un règim pilot per a la creació d’infraestructures de mercat que apliquin aquest tipus de tecnologia (TRD), enfront d’altres alternatives legislatives, és correcta; això permetrà als participants del mercat provar aquesta tecnologia a una escala raonable, aplicant el règim d’exempcions, i podria en última instància suposar una forma addicional i prometedora d’aixecament de capital per a les empreses”.

El reglament contempla la creació de tres tipus de figures: els sistemes multilaterals de negociació (als quals podran inscriure’s agències i societats de valors–, els sistemes de liquidació i els sistemes de negociació i liquidació) a aquests dos últims es podran incloure operadors de mercats tradicionals–.

La Comissió Europea obre la porta així a tokenizar accions d’empreses la capitalització de les quals sigui inferior als 500 milions d’euros; emetre bons, o deute titulitzat, per fins a 1.000 milions d’euros, o participacions en fons que tinguin un valor de mercat inferior a 500 milions. A més, s’estableix que qualsevol nou security token emès no podrà tenir un valor de mercat superior a 6.000 milions en el moment de l’emissió, o 9.000 milions si s’aprecia. Límits amb els quals es busca protegir la integritat del mercat i l’estabilitat financera.

PAPER DELS SUPERVISORS
ESMA. En 2026 el supervisor dels mercats europeus haurà d’enviar un informe a la Comissió sobre el funcionament del règim pilot. Un primer test que servirà per a analitzar si es prorroga altres tres anys.
CNMV. En la pròxima edició del sandbox espanyol i supervisat per la CNMV es desenvoluparà un projecte de Securitize per a la tokenización de productes financers. Després del seu pas pel banc de proves, l’empresa aspira a convertir-se en el primer operador que pugui prestar serveis de tokenización i mercats primari i secundari tant als Estats Units com a Europa. “Esperem que quan Securitize surti del sandbox sigui la primera empresa capaç de no sols tokenizar actius digitals, sinó també de gestionar-los en un mercat secundari operant tant als Estats Units com a Europa”, va afirmar Carlos Domingo, CEO i cofundador de Securitize, a aquest diari recentment.
Antecedents. Société Générale va col·locar al març de 2021 una emissió de 100 milions en bons tokenizados. Països com Alemanya, França, Suïssa i Luxemburg compten ja amb regulacions de les infraestructures basades en DLT.

Post A Comment