La nova llei de pensions permetrà aportar més de 1.500 euros ja en 2022

La nova llei de plans de pensions permetrà fer aportacions per sobre dels 1.500 euros ja en 2022. Es vol secundar així els estalviadors han tingut limitades fiscalment les aportacions als plans de pensions individuals. La legislació està encara tramitant-se en el Congrés dels Diputats, però diversos grups parlamentaris recolzen al Govern en la seva proposta per a incloure una clausula que permeti que els nous topalls d’aportacions tinguin caràcter retroactiu.

La figura clau de la nova regulació són els fons de pensions d’ús de promoció pública (FPEPP). Es tracta d’un pla de pensions col·lectiu (el doten les empreses o administracions públiques en benefici dels seus empleats), però en el qual el Ministeri de Seguretat Social té un cert poder de supervisió.

Aquests vehicles de nova creació pretenen ser la punta de llança per a tractar de generalitzar l’estalvi per a la jubilació vinculat a l’àmbit laboral. L’Executiu vol que, tal com ocorre en altres països del nostre entorn, empreses i treballadors pactin que una part de la retribució vagi a instruments d’estalvi a llarg termini que permetin complementar la pensió de jubilació.

El Govern ha preferit la figura dels plans col·lectius als individuals en considerar que tenen comissions més baixes i que els segons s’han utilitzat de manera abusiva per part de rendes altes per a abaratir la seva factura fiscal.

Cal recordar que les aportacions a plans de pensions es poden descomptar de la base imposable de l’Impost de la Renda. A canvi, el treballador haurà de tributar com a renda del treball els diners que coure del seu pla de pensions quan es jubili. Es tracta d’un diferiment fiscal.

Fins fa uns anys el límit general d’aportació/desgravació era de 10.000 euros a l’any. En 2020 va baixar a 8.000 euros i l’any passat l’Executiu el va rebaixar dràsticament en els plans individuals fins a 2.000 euros, i fins a 1.500 euros per al present exercici fiscal.

LA NOVA FIGURA DE LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA
Promoció. Els nous fons de pensions d’ús de promoció pública (FPEPP) no serà promoguts per l’Estat, malgrat l’equívoc del nom. Són les gestores de pensions i les mutualitats de previsió social els qui crearan aquests fons. Una comissió promotora, amb funcionaris del ministeri de Seguretat Social, haurà d’aprovar-los. Cada gestora només tindrà dos o tres plans.
Plans simplificats. Una vegada que CaixaBank, Ibercaja o Mapfre creïn les seves FPEPP, diversos col·lectius podran crear plans de simplificats que inverteixen els seus diners en els esmentats FPEPP. Seran els convenis sectorials (acords d’empreses i sindicats), els col·legis professionals o les associacions d’autònoms els qui crearan aquests plans, i els qui decidiran en quins FPEPP inverteixen.
Autònoms i pimes. Amb la creació d’aquestes dues figures, els FPEPP i els plans simplificats, el Govern pretén generalitzar l’estalvi per a complementar la pensió de jubilació en l’àmbit laboral. Alguna cosa que fins ara havia estat molt limitat a les grans corporacions i multinacionals i a algunes administracions públiques (que porten anys sense aportar). La tramitació d’aquest nou producte d’estalvi previsió, coincideix a més amb la negociació oberta entre les associacions d’autònoms i Seguretat Social, per a buscar un nou de cotitzacions d’aquest grup de trabadores.

Encara que el límit continua estant en 8.500 euros per als plans de pensions col·lectius, la veritat és que moltíssims col·lectius no tenen accés a aquests vehicles, que depenen de l’acord entre l’empresa i la representació sindical.

Una part especialment afectada han estat els autònoms, que durant dos anys han vist com es limitava el seu principal instrument d’estalvi per a la jubilació, els plans individuals.

Per a compensar aquests dos anys de fortes restriccions a l’estalvi a través de plans de pensions, la nova normativa sembla que permetrà que els autònoms puguin ja enguany superar el límit dels 1.500 euros i arribar a fer aportacions de fins a 4.750 euros.

El topall actual de desgravació està fixat en la llei de Pressupostos Generals, però una clausula específica de la nova llei de plans de pensions podria permetre que els nous topalls per als FPEPP estiguin vigents ja per al present exercici fiscal.

La fórmula final encara no s’ha definit, però les associacions d’autònoms estan pressionant molt als legisladors perquè es reculli alguna fórmula que els permeti recuperar el temps d’estalvi perdut durant aquest any i el passat.

El gran problema és que, encara que s’aprovi la normativa abans del 30 de juny, com es va comprometre el Govern amb Brussel·les, és gairebé impossible que abans de final d’any es creïn els nous vehicles d’inversió i els particulars puguin començar a fer aportacions en ells.

Una dels fórmules que es remenen és permetre transitòriament superar el límit d’aportació de 1.500 euros en els plans de pensions individuals, amb el compromís que aquests diners extres s’acabi destinant a un FPEPP quan aquests ja estiguin creats.

Es tractaria d’una mesura temporal, que s’aplicaria només durant els primers anys de vigència dels nous FPEPP, i permetria que quan arrencada aquesta figura comenci a arribar un cabal important de fons.

Post A Comment