La meitat de les empreses pujarà els preus en els pròxims 12 mesos

D’acord amb l’enquesta sobre l’activitat empresarial (EBAE) que realitza el Banc d’Espanya, al llarg del segon trimestre de l’any s’ha produït un augment de la facturació de les companyies, si bé lleugerament inferior a l’estimat fa tres mesos. De l’anàlisi que ofereix l’autoritat monetària es fa patent l’elevada heterogeneïtat de l’activitat per sectors. A la branca de serveis, que durant la pandèmia va ser la més castigada, li correspon ara ser la més beneficiada per l’eliminació de les restriccions posades en marxa enfront del Covid. És per això que a l’hostaleria, el transport i l’oci, se suma el sector de la informació i la comunicació, que ja va experimentar un comportament positiu des de l’inici de la crisi sanitària. En l’altre costat de la balança es troben l’agricultura i les activitats administratives.

No obstant això, el motiu de preocupació que pot de la variable dels preus, tant pel costat dels costos de producció com de la sortida dels productes acabats cap a la venda.

Malgrat que el moment més àlgid de les pressions inflacionistes pot haver remès, la veritat és que l’àmplia majoria de les companyies, en concret el 76,8% del total, continuen manifestant una continuïtat en els augments addicionals dels preus dels seus inputs productius en el segon trimestre, si bé representa 5 punts percentuals per sota dels registres del trimestre anterior.

Per branques d’activitat, la desacceleració de les pressions en els costos és generalitzada, amb l’excepció de la construcció i l’hostaleria, on s’aprecia una nova intensificació. Això no és més que la conseqüència de l’augment de la demanda en el sector turístic, en el cas de l’hostaleria i de les tensions de preus en els materials, a conseqüència dels efectes de la guerra a Ucraïna, al costat d’una estirada de la demanda d’habitatge, que ve exercint de valor refugio enmig de les tensions inflacionistes per la consegüent depreciació dels estalvis que busquen ara el suport del maó. El 73,2% de les empreses, també amb un lleu descens, preveuen increments addicionals en el cost dels seus inputs en el tercer trimestre.

El pitjor de les dades, no obstant això, és que, a un any vista, l’àmplia majoria de les empreses consultades vaticinen que la pressió dels costos dels inputs continuarà sent elevada. El 72% de les societats no són optimistes de cara a aquesta evolució, per la qual cosa mantenen que els seus costos siguin superiors als actuals, la qual cosa suposa un risc en si mateix perquè es produeixi un trasllat dels mateixos als productes acabats, encoratjant tensions inflacionistes addicionals.

Encara que les estimacions publicades pel Banc d’Espanya preveuen una certa moderació en els preus, després dels nivells màxims de 2022, la veritat és que una mica més de la meitat de les empreses enquestades, el 54%, preveu en un horitzó d’un any elevar els preus de venda, encara que no reflecteix un increment d’aquestes opinions en reduir-se aquest percentatge en 9 punts.

Per la variable laboral arribaran tensions addicionals, ja que el 67% de les empreses esperen increments dels seus costos laborals dins d’un any. Costos que, segons reflecteixen els convenis coneguts el divendres, es troben relativament continguts, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu en establir-se al maig la pujada salarial mitjana en el 2,42%. Encara que tot apunta cap a una millora, la incertesa per la guerra d’Ucraïna marca tendències.

EVOLUCIÓ DELS MARGES EMPRESARIALS

L’informe trimestral publicat el divendres pel Banc d’Espanya posa en relleu com els marges empresarials van experimentar una elevada volatilitat durant la fase més aguda de la pandèmia, mostrant un lleuger repunt al llarg de la primera meitat de 2021 per a contenir-se en la segona, a mesura que s’intensificava el repunt inflacionista. A la fi de l’any passat els marges empresarials estaven uns 3 punts percentuals per sota dels nivells previs a la pandèmia, més que la bretxa d’altres països de l’euro.

Post A Comment