La gran banca espera 3.100 milions extra en el marge d’interessos si els tipus pugen un punt percentual

La banca espanyola compte els dies perquè el Banc Central Europeu (BCE) doni llum verda a una alça en els tipus d’interès. I és que, segons les estimacions de les entitats sobre la base de la sensibilitat de les seves carteres, una alça de 100 punts bàsics (un punt percentual) permetria augmentar en uns 3.100 milions d’euros el marge d’interessos a 12 mesos vista, que és el temps que els bancs estimen que ha de transcórrer perquè els seus comptes reflecteixin aquest increment.

En general, la sensibilitat del marge d’interessos dels bancs espanyols a un repunt dels tipus és bastant alta, a causa del tipus de negoci, molt especialitzat en hipoteques, crèdits i dipòsits. En aquest sentit, CaixaBank seria el banc més beneficiat per una alça. L’entitat té una sensibilitat d’entorn del 25% a una pujada de tipus de 100 punts bàsics. Això significa que el seu marge d’interessos, passat un any, augmentaria en 1.500 milions d’euros, tenint en compte les xifres a tancament de 2021.

BBVA es troba en un context similar. A Espanya, el seu marge d’interessos té una sensibilitat del 20% i això es traduiria en un increment de 700 milions d’euros passats 12 mesos, segons va explicar recentment el seu conseller delegat. Per part seva, Santander reflecteix en el seu últim informe trimestral que el marge d’interessos a Espanya augmentaria en 590 milions amb una pujada de 100 punts bàsics dels tipus, la qual cosa suposa una sensibilitat del 15%.

En el cas de Bankinter, fonts del banc expliquen que l’impacte en el marge financer seria superior al 10%, uns 128 milions més, tenint en compte les xifres que va registrar a tancament de 2021.

Per part seva, Sabadell reflecteix en el seu informe financer anual que la sensibilitat del marge d’interessos a un any vista és del 5%, la qual cosa suposaria uns 171 milions més. No obstant això, fonts de l’entitat expliquen que la dada més precisa és una sensibilitat del 14%, ja que el temps que l’alça de tipus triga a reflectir-se és 24 mesos i no 12.

A més, detallen que en el cas del banc català l’impacte en el benefici és major que en altres competidors degut, entre altres factors, a la seva política de prudència enfront del risc i les majors provisions realitzades. En aquest sentit, apunten a un increment del marge d’interessos de 175 milions trimestrals a dos anys vista. UBS ja va assenyalar a l’inici de l’any que Sabadell seria el banc espanyol més afavorit per una pujada de tipus degut precisament a la seva rendibilitat ajusta al risc.

En tot cas, es tracta d’una estimació teòrica que realitzen els bancs en un moment determinat i les carteres van evolucionant trimestre a trimestre, per la qual cosa les dades podrien variar. Igualment, com s’ha esmentat, també és necessari que transcorri un cert marge de temps des que es produeix una alça de tipus fins que s’acaba reflectint en el compte de resultats. I de totes maneres, les pujades de tipus que s’esperen no aconseguiran encara els 100 punts bàsics.

ABANS QUE ACABI 2022

A la fi d’abril, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va anunciar que hi havia una “gran probabilitat” que els tipus d’interès pugin abans que finalitzi l’any. El vicepresident del supervisor europeu, Luis de Guindos, va anar una mica més enllà i va assegurar que aquest alça podria ser el mes de juliol, coincidint amb el final de les compres netes de deute, o potser més endavant, en funció de les dades d’inflació i de creixement.

En aquesta línia, la facilitat de dipòsit es manté encara en el -0,5%, però el mercat ja descompta que estarà a zero o fins i tot en positiu a final d’any, després de fins a tres alces de tipus. De la mateixa manera, el tipus de refinançament roman en el 0% i la facilitat marginal de crèdit en el 0,25%.

En els últims anys, els tipus d’interès s’havien convertit en una sort de grillons que limitaven els ingressos del negoci típic bancari i la rendibilitat del sector degut a la dificultat per a generar ingressos, ja que s’havien situat en mínims històrics. No obstant això, amb l’expectativa que el BCE decideixi una gradual pujada dels tipus a final d’any com una de les mesures per a fer front a la forta inflació a la Unió Europea, els grans bancs espanyols rebrien aquestes notícies com un baló d’oxigen.

Post A Comment