La CNMV imposa a Deutsche Bank una multa de tres milions, la major des de 2018

La CNMV ha multat a Deutsche Bank amb tres milions d’euros per una infracció molt greu, motivada per la recompra als seus clients de bons estructurats, emesos per la pròpia entitat, per no prendre les mesures exigibles de gestió del conflicte d’interès, segons publica aquest dimarts el BOE. És la major sanció imposada pel supervisor des de 2018.

Multa exemplar per al banc alemany per part de l’organisme que presideix Rodrigo Buenaventura. El BOE d’aquest dimarts publica la multa milionària a l’entitat financera, pilotada a Espanya com a conseller delegat per Íñigo Martos des del desembre passat. El motiu és “la inaplicació no ocasional o aïllada de les mesures exigibles de gestió del conflicte d’interès existent en la recompra a clients de bons estructurats emesos pel propi Grup Deutsche Bank aplicant diferencials significatius respecte al seu valor raonable”.

En la resolució de la CNMV, que és ferma en via administrativa, però recurrible davant la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional, s’esmenta l’incompliment de diversos articles de la llei del mercat. En concret, esmenta, entre altres, el que es refereix als requisits d’organització interna “per a l’aprovació de cadascun dels instruments financers i les adaptacions significatives dels instruments existents abans de la seva comercialització o distribució als clients, en el cas de les empreses de serveis i activitats d’inversió que dissenyin instruments financers per a la seva venda als clients”.

Aquesta és la major multa imposada per la CNMV des de 2018, quan va sancionar al Banc Santander amb 4,5 milions pel cobrament indegut de comissions als seus clients (en l’àmbit de la inversió, no en el bancari) i no actuar en l’interès d’aquests. L’any passat, les majors multes van correspondre a l’antiga agència de valors Q-Renda, amb 2,075 milions, i a CaixaBank, amb  dos milions.

Les sancions de la CNMV a Q-Renda es van referir a la manipulació de quatre valors cotitzats en l’antic MAB (avui, BME Growth): Eurona, 1nkemia, Only Apartaments i Euroconsult, si bé el caràcter greu, en lloc de molt greu, indica que l’alteració de preus no va ser significativa. Els responsables de la signatura mantenien interessos econòmics en els valors del MAB, al mateix temps que venien als seus clients productes financers vinculats a aquest mercat.

CaixaBank, per part seva, va ser castigada per l’incompliment de l’obligació que tenen els intermediaris financers de recaptar informació del perfil del client de cara a avaluar la conveniència que inverteixi en determinats productes.

Post A Comment