La banca adquireix

Els grans bancs europeus estan comprant de mitjana un 15% del volum negociat diàriament de les seves pròpies accions. La recompra dels seus títols borsaris està sent un pilar clau per apuntalar les fortes pujades borsàries que han tingut els últims 12 mesos.

Aquesta estratègia és una via per remunerar els accionistes que complementa la més tradicional de pagar-los un dividend per acció. Als Estats Units sempre ha estat més freqüent utilitzar programes de recompra d’accions, mentre que a Europa ha predominat el repartiment de dividends, ja sigui en efectiu o en accions.

Per als accionistes, l’efecte d’una recompra és que augmenta el pes que tenen els títols propis. Així com una ampliació de capital implica donar entrada a nous fons i diluir la participació, la recompra d‟accions comporta una reducció dels títols en circulació, així que l‟empresa està en menys mans.

D’acord amb una anàlisi divulgada ahir per la firma Jefferies, els programes de recompra d’accions per part de la banca europea no tenen precedents. BNP, Société Générale, Unicredit, ING, HSBC, Barclays, Lloyds… són alguns dels grans grups bancaris europeus que tenen en marxa aquesta iniciativa.

Els experts també esmenten BBVA i CaixaBank, que esperen l’aprovació per part del Banc Central Europeu (BCE). En el cas de Credit Agricole, els seus principals accionistes (els bancs regionals francesos) han anunciat que compraran fins a 1.000 milions d’euros els mesos vinents.

Si el sector bancari està engegant aquestes agressives recompres de títols és per dos motius. En primer lloc, perquè està tenint uns resultats extraordinaris gràcies a les pujades de tipus dinterès, que li permeten augmentar els seus marges de negoci. En segon lloc, perquè les entitats no veuen clares oportunitats d’ampliar negoci, amb adquisicions o noves inversions, i per això prefereixen retribuir l’accionista.

Les tres fórmules de retribució a l’accionista

  • Dividend en efectiu . Aquest és el mètode més antic per remunerar la fidelitat dels propietaris. Consisteix en, una vegada que es formulen els comptes anuals i es veu quants diners hi ha de benefici, destinar-ne una part a fer un pagament en metàl·lic als propietaris de les accions. Tant per títol. En el cas dels bancs espanyols, ofereixen una rendibilitat per dividend d’entre el 4% i el 7%.
  • Dividend en accions . Durant els anys més difícils per al sector bancari, les entitats van generalitzar l?opció de pagar el dividend no amb efectiu, sinó amb noves accions. En aquests casos, era el menjat pel servit, perquè per distribuir aquests títols havien d’ampliar capital, amb la qual cosa diluïen el pes dels accionistes.  
  • Recompres . L’entitat pot destinar també el benefici a adquirir al mercat els seus propis títols, cosa que fa que els antics propietaris augmentin el seu pes.

Aquest nou context de tipus dinterès ha estat un catalitzador de la cotització de la banca europea. El darrer any, el sector s’ha revaloritzat a Borsa un 26,5%, amb alguns valors superant fins i tot el 50%, com és el cas del grup neerlandès ING.

Diferents estadis

El grau de desplegament dels programes de recompra de títols borsaris és molt variat. Entitats com la britànica Lloys Bank van acabar el programa a finals d’agost. ING ha realitzat el 88% i BNP Paribas només un 25%.

Mentrestant, BBVA i CaixaBank esperen el permís del regulador per iniciar els seus programes de 1.000 milions i de 500 milions, respectivament.

De totes les entitats analitzades, la que ha participat més en el volum de compres diàries de les seves accions és Barclays Bank. Des que va iniciar el seu programa ha adquirit el 26,5% dels títols que es negociaven. En el cas de BNP Paribas, un 23%. En tots dos casos han tingut un comportament a borsa millor que l’índex general de banca europea.

Ara bé, aquest tipus de política de retribució a l’accionista no és un mètode infal·lible per sostenir l’evolució de l’acció. En el cas de Lloyds, que és l’únic gran banc que ja ha acabat el programa, els seus títols han rendit des que el va posar en marxa un 12% menys que la mitjana de l’índex bancari.

El banc que més es pot beneficiar per aquesta política de gestió del capital és el belga KBC, que encara té pendent 250 dies de recompra d’accions que representen el 5% de la capitalització borsària.