Els gestors

Els gestors de fons tenen una visió més pessimista respecte a l’evolució de la renda variable a curt termini que el mes passat. Aquesta és una de les principals conclusions a què arriba l’enquesta que realitza Bank of America al setembre. Concretament, el 63% dels inversors espera una caiguda de la renda variable europea els propers mesos en resposta a l’enduriment monetari (enfront del 71% del mes passat). Tot i això, per al curt termini aquest percentatge passa del 45% d’agost al 61% del setembre.

La desacceleració del creixement i l’afebliment de la inflació fan que el 84% dels enquestats vegin a la baixa els beneficis europeus com la causa més probable d’una correcció del mercat, seguida de l’afebliment de les dades macroeconòmiques, amb un 29%. Tot i això, un 32% dels enquestats afirma no haver contractat cap tipus de protecció contra una caiguda brusca de la renda variable, la proporció més alta des del novembre del 2021.

Pel que fa a sectors, el 53% dels enquestats considera que els cíclics europeus continuaran baixant davant dels defensius en resposta a l’alentiment del creixement, lleugerament per sobre del 50% del mes passat. La tecnologia perd el lloc com a major sector sobreponderat a Europa a favor del sector farmacèutic.

Els sectors cíclics dominen les infraponderacions, amb el sector automobilístic com el menys preferit, seguit de detallista i químic mentre que la banca torna a estar infraponderada per primer cop des del juny.

Recessió, menys probable

Retrocedeix el temor a la recessió, però els riscos de creixement continuen preocupant els gestors de fons. Aquesta és la conclusió principal a què arriba l’enquesta de gestors realitzada per Bank of America corresponent al mes de setembre. Un 32% dels participants creu que l’economia europea entrarà en recessió els propers 12 mesos, davant del 61% del mes passat i el 95%. La proporció d’enquestats que esperen una recessió mundial es manté sense canvis en un 14% net, després d’una caiguda des del 77% del novembre passat. El creixement continua sent motiu de preocupació. El 89% dels inversors preveu un nou alentiment a la regió com a resposta a l’enduriment de la política monetària (enfront del 79% del mes passat).

El 53% preveu una desacceleració immediata del creixement als EUA (enfront del 45% del mes passat), i un 37% més espera que el creixement es mantingui ferm a curt termini, però que s’alenteixi en resposta a la política monetària (front al 53% del mes passat).

El 47% creu que el creixement de la Xina s’alentirà encara més (enfront del 34% del mes passat) i només el 13% espera una nova acceleració (enfront del 24%).

El 69% dels enquestats espera que la inflació subjacent mundial disminueixi durant el proper any, encara que aquesta xifra és significativament inferior al 81% del mes passat, amb una pluralitat del 40% que considera que l’alta inflació és el risc més gran per als mercats . Una majoria del 60% creu que la Reserva Federal ja no apujarà els tipus (enfront del 47% del mes passat), amb un 15% net que considera que la política monetària mundial és massa restrictiva, el nivell més alt des del 2008.

Pel que fa als tipus d’interès, un 69% net considera que els tipus d’interès a curt termini baixaran en els propers dotze mesos, el nivell més alt des del 2008, mentre que un 22% net a 10 anys, el nivell més alt 20 anys.