Els fons de deute se sacsegen les pèrdues al juliol i guanyen fins al 5%

L’evolució de la renda fixa el mes de juliol ha donat la raó als qui van pensar que després de les fulminants caigudes de preus vistes fins al moment, era l’hora de prendre posicions. El mercat de bons està encara lluny de veure’s lliure de sobresalts però el mes de juliol ha donat una valuosa treva i deixat guanys que freguen al 5% en el millor dels casos i que són tot un assoliment per a aquesta mena d’actius. Encara que no bastin per a compensar les fortes pèrdues acumulades en el que va d’any.

La rendibilitat aconseguida pels fons de renda fixa que es comercialitzen a Espanya va ser al juliol del 3,72%, segons les dades recollides per VDOS. El guany s’amplia al 4,52% en els quals inverteixen en deute sobirà espanyol, queda en el 3,76% en els de deute privat de la zona euro i en el 2,37% en els fons de deute públic europeu.

Els retorns s’expliquen en la notable caiguda de rendibilitats registrada pels actius de renda fixa durant el mes, la qual cosa ha permès la seva alça de preus. Els inversors havien descomptat amb força una acceleració de les pujades de tipus dels bancs centrals amb la qual fer front a una elevada inflació, fins i tot a costa de sacrificar el creixement. Aquest temor va disparar els rendiments dels bons, en paral·lel al descens dels seus preus. No obstant això, el mercat comença a pensar ara que, després de les alces de tipus ja anunciades al juliol, els bancs centrals moderaran l’enduriment de les seves polítiques i les alces de tipus, en un difícil equilibri entre la lluita contra la inflació i la protecció del creixement. El resultat és que al juliol el deute sobirà de la zona euro ha deixat un retorn del 4,1% d’acord amb l’índex que elabora Bloomberg, la major rendibilitat en un mes de la qual té registre.

La rendibilitat dels fons de deute sobirà espanyol al juliol, del 4,52%, reflecteix el notable descens del rendiment del bo espanyol a una dècada durant el mes, en què ha passat del 2,5% al 1,9%.

En la classificació per rendibilitat dels fons espanyols de deute sobirà de la zona euro al juliol, la primera posició és per al CaixaBank Smart Renda Fixa Deute Públic 7-10, amb un guany en el mes del 4,22%. I en els primers llocs també apareix l’aposta més recent de la gestora del banc, el CaixaBank Deute Públic España Itàlia 2027, llançat precisament per a aprofitar l’enfonsament de preus dels bons sobirans de tots dos països i que al juliol ha rentado el 2,2%.

L’ofensiva comercial de CaixaBank pels fons de renda fixa li ha portat el mes de juliol a ser la gestora amb més subscripcions netes, per 365,6 milions d’euros, després d’haver aconseguit subscripcions per 900 milions al maig en el seu nou vehicle de bons sobirans d’Espanya i Itàlia.

El ránking de rendibilitat de la família de fons espanyols de renda fixa privada de la zona euro llança rendibilitats superiors al deute sobirà. El més rendible és l’Ibercaja Renda Fixa 2027, amb un guany al juliol del 4,9%, seguit del CaixaBank Smart Renda Fixa Privada, amb el 4,7%, segons dades de VDOS.

El seu bon comportament queda lluny de compensar per les pèrdues acumulades en 2022. Malgrat les rendibilitats de juliol, aquests dos fons, els més rendibles en la seva categoria, sofreixen pèrdues en el que va d’any del 11,8% i 7,6%, respectivament.

MÉS ENTRADES EN FONS DE RENDA FIXA

Subscripcions. Malgrat el mal comportament dels bons, els partícips han estat aportant diners frescos als fons de renda fixa, una tendència que s’ha mantingut al juliol, mes què sí ha deixat per fi rendiments positius en aquest actiu. Les subscripcions netes en els fons de renda fixa van ser el mes passat de 757 milions d’euros, segons les dades de Inverco. I en el conjunt de l’any sumen entrades per 8.638 milions, la qual cosa fa dels fons de deute els líders indiscutibles per captació. En segon lloc apareixen els de Borsa internacional, amb 2.210 milions de subscripcions netes en el que va d’any.

Deute a llarg termini. Dins del deute, els fons de renda fixa a llarg termini van captar gairebé 2.000 milions d’euros al juliol, enfront dels reemborsaments de 1.400 milions en els de curt termini, i sumen entrades netes per 8.500 milions l’any.

Post A Comment