CaixaBank i BBVA remunten i ja estan a un 80% del valor en llibres

Les pujades registrades les primeres sessions de l’any van tenir com a clars protagonistes els bancs. Anys de tipus zero han passat factura a la rendibilitat i el negoci dels bancs. La fi de les polítiques monetàries ultralaxes són vistes amb optimisme. Davant l’expectativa que les taxes segueixin pujant, els inversors no dubten a aprofitar els descomptes que continuen registrant moltes entitats per entrar a preus atractius.

Tot i això, trobar gangues no és tan senzill com fa uns mesos. Amb l’embranzida que experimenten els bancs, entitats com BBVA i CaixaBank han reduït de manera considerable els descomptes. Avui dia, les dues entitats ja estan a un 80% del seu valor en llibres. És a dir, els descomptes són inferiors al 20%, una situació que contrasta amb la registrada a començaments d’agost, quan superaven el 30%.

El director d’anàlisi de Link Securities, assenyala que l’escenari de tipus a l’alça afavoreix l’ increment dels marges i la rendibilitat dels bancs després d’anys en què les entitats espanyoles, en sintonia amb les homòlogues europees, han estat destruint valor. Tot i que els principals organismes internacionals auguren una desacceleració i fins i tot recessió, l’expert es mostra optimista i espera que la morositat es mantingui sota control.

En el cas de CaixaBank el descompte arriba al 15%, una situació que no es veia des del setembre del 2018, mentre que BBVA (18%) recupera els nivells del gener del 2022, abans de l’esclat de la guerra a Ucraïna. Tot i la recuperació, les entitats encara cotitzen amb un descompte significatiu a abans de la crisi financera, quan les seves rendibilitats eren molt més elevades. “No crec que s’assoleixin en gaire temps els nivells dels múltiples borsaris de què gaudia el sector llavors, encara que sí que espero una expansió d’aquests múltiples a curt i mitjà termini, cosa que comportarà més revaloracions de les accions de les entitats a aquest període”.

En la mateixa línia es mouen els experts de Renta 4. L ‘analista de la firma, creu que les pujades de tipus continuaran el seu curs perquè al BCE encara li queda molta feina per fer i això repercutirà en la millora del negoci i la cotització dels bancs. L’experta considera que, amb l’excepció de Bankinter, la resta d’entitats encara tenen potencials de revaloració importants.

Amb la vista posada en els propers mesos, es creu que el 2023 la mirada estarà posada en la gestió del cost del passiu. És a dir, com es trasllada l’increment dels tipus als dipòsits i préstecs, la base del negoci bancari. Això repercutirà de manera directa als marges, uns múltiples que ja en els nou primers mesos del 2022 van experimentar increments de dos dígits.

A mesura que el procés de normalització monetària agafi impuls, cal esperar que l’euríbor a 12 mesos continuï a l’alça. Aquests consideren que això ajudarà que la revaloració que han experimentat els bancs es prolongui més enllà del 2023. “Excepte esdeveniments extraordinaris que es puguin produir, el comportament a borsa hauria de ser positiu l’any. Tot i això, l’any no estarà exempt de volatilitat”.

Més enllà de la política monetària, a curt termini la temporada de resultats serà clau per comprovar si les entitats aconsegueixen mantenir el bon to dels últims mesos. La mirada estarà posada a les guies que donin a conèixer, així com a les eventuals provisions que anunciar per fer front a un eventual deteriorament macroeconòmic a nivell domèstic i global.

BANKINTER, L’EXCEPCIÓ DE LA BANCA DOMÈSTICA

Sense descompte . Com ha passat històricament, Bankinter manté una prima sobre la resta d’entitats. Això és perquè l’entitat compta amb una rendibilitat financera (ROE) molt superior. Fruit d’aquest procés, el banc no només cotitza alhora que el valor en llibres, sinó que se situa un 25% per sobre.

Majors descomptes . Tot i la recuperació, Santander continua oferint un descompte del 44%, nivells que no es veien des del mes de juny passat. Per la seva banda, Unicaja, el nouvingut al selectiu, conserva un descompte que supera el 51%, nivells d’octubre del 2018, mentre que a Sabadell arriba al 59%, una cota que no es veia des del gener del 2020, abans de l’esclat de la pandèmia. Tot i que en major o menor mesura la cotització de les entitats aconsegueix dir adéu als mínims registrats després del Gran Confinament.

Post A Comment