BME Growth

BME Growth, el mercat cotitzat espanyol per a pimes, va estar les últimes setmanes a l’ull de l’huracà a causa d’EiDF, l’empresa fotovoltaica que va estar suspesa de cotització més de quatre mesos per irregularitats als comptes. L’escàndol va aixafar de manera rotunda l’enlairament que la companyia havia aconseguit en la cotització i que l’havia posat a les portes de cotitzar a la Borsa, al mercat de primera divisió. També va revelar que el BME Growth es regeix per diferents requisits d’informació i transparència, més laxos que els que han de complir les companyies de més capitalització. Prova que en temps de tipus d’interès a l’alça i gran incertesa entre els inversors és més accessible cotitzar a BME Growth que a la Borsa és que el mercat de pimes porta aquest any set estrenes (que seran vuit amb la propera incorporació de la tecnològica Revenga Smart Solutions), davant de cap debut a la Borsa.

El primer que adverteix BME a l’apartat d’informació a inversors respecte a BME Growth és que han de ser conscients que “assumeixen un risc més gran que el que suposa la inversió en empreses que cotitzen a borsa”. Per a les empreses que formen part de BME Growth, aquest mercat és una gran oportunitat de diversificar les fonts de finançament, permetent l’accés a nous inversors. Però els compradors de títols d’aquest mercat de pimes han de saber que el terreny de joc no és igual que el de la borsa i que, per sobre de tot, es tracta d’un mercat de mida i liquiditat molt reduïdes.

Al voltant de dos terços de les empreses que cotitzen a BME Growth amb prou feines varien de cotització diària, un fenomen que és especialment freqüent en el segment de les socimis, molt nombroses en aquest mercat. De fet, l’estructura de les socimis ha estat emprada per nombroses societats immobiliàries com a mera fórmula amb què gaudir de beneficis fiscals, gairebé sense recorregut borsari. Segons assenyalen des de BME, “la major part de les socimi compten amb un free float (percentatge del capital que cotitza) relatiu baix i el seu propi model de negoci propicia que els seus inversors mantinguin les accions en cartera per esperar el cobrament del dividend. que la seva liquiditat sol ser molt inferior”.

Les companyies que cotitzen a BME Growth es dividirien per tant en dos grups diferenciats, les socimis i la resta d’empreses d’altres sectors, anomenades empreses en expansió. Així, segons detallen des de BME, el primer semestre d’aquest any el volum de negociació mitjana total per a aquestes empreses va ser d’uns 85.000 euros al dia. I va ser molt inferior per a les socimi, de només uns 8.000 euros al dia. En tot cas, el nombre d’empreses en expansió amb una negociació relativament normal és mínim. Només n’hi ha 7 que sempre variïn de preu, amb una freqüència del 100%, sobre un total de més de 60, mentre que n’hi ha 24 més amb una freqüència de negociació superior al 90%.

Al costat de la menor liquiditat, el sistema de supervisió és una altra de les peculiaritats del BME Growth. BME explica que “la informació que publiquen les emissores s’elabora sota la responsabilitat exclusiva de l’entitat emissora dels valors i els seus administradors. El mercat es limitarà a revisar que la informació és completa, consistent i comprensible”. Això vol dir que no es fan verificacions profundes per part de l’operador del mercat. BME Growth compta a més amb una figura anomenada assessor registrat. Es tracta de firmes que guien les empreses que aspiren a cotitzar en aquest mercat i n’avaluen la idoneïtat. Un cop una empresa en passa a formar part, l’assessoren a l’hora d’elaborar les informacions que han de presentar.