Inversors a les palpentes en les criptomonedas: el 40% creu que estan regulades

La inversió en criptomonedas és una realitat incontestable a la qual han hagut de començar a respondre els reguladors, fins al moment amb escassa incidència. A Espanya, únicament s’ha desenvolupat la normativa que regula la seva publicitat, de manera que els anunciants adverteixin clarament dels riscos a l’inversor particular, però encara està pendent la normativa comunitària que abordi el tractament dels criptoactivos i ofereixi als seus inversors les garanties que sí que regeixen per a una altra mena d’actius d’inversió.

A l’espera d’aquesta regulació, la CNMV concentra els seus esforços en l’advertiment dels riscos, amb un resultat de moment discret, segons l’estudi publicat avui pel regulador sobre les criptomonedas i l’efectivitat de les mesures impulsades fins al moment. La penetració d’aquests actius entre els inversors és encara reduïda. Segons l’enquesta encarregada per la CNMV per a l’elaboració de l’estudi, a penes el 6,8% dels entrevistats ha invertit en criptomonedas alguna vegada. I només el 9% d’ells dedica una assignació mensual fixa a aquesta mena d’actius, que suposa en tot cas, menys del 5% del la seva capital. Dels inversors actuals, una mica més de la meitat, el 52% ho fa de manera ocasional quan es produeixen caigudes en el valor d’aquesta divisa o disposa de diners per a invertir

Però l’estudi revela una dada cridanera, segons reconeix la CNMV. Així, el 40% dels inversors en criptomonedas creu que estan regulades per llei i un 29% considera que tenen els mateixos riscos que qualsevol altra inversió. Percentatges significatius que apunten al desconeixement que encara existeix entre la comunitat inversora en criptoactivos, més familiaritzada amb aquesta mena d’actiu que la població general, i que pot per tant ser per tant focus de pèrdues inesperades.

La labor didàctica dels reguladors , i que ha conjuminat els esforços de la CNMV, el Banc d’Espanya i el propi Govern, a l’hora d’advertir dels riscos d’invertir en criptodivisas està donant ja alguns fruits, encara que també amb limitacions, segons mostra l’estudi.

Els advertiments publicitaris sobre els riscos serveixen per a reflexionar a almenys la meitat dels inversors. En concret, el 32,4% dels inversors en criptomonedas sí que reconeix haver buscat en internet més informació sobre les criptomonedas i els seus riscos després d’haver vist els advertiments continguts en els anuncis. I un altre 18,3% es dirigeix al lloc on es proporciona informació de l’anunci publicitari. Però un 49,3% reconeix no reaccionar de cap manera especial després de conèixer els avisos. En aquest sentit, un 40% assegura que ja era conscient amb anterioritat del risc associat als criptoactivos encara que un altre 30% sí que reconeix que l’advertiment publicitari els fa ser més conscients dels riscos de la seva inversió.

Entre les raons més freqüents triades per a invertir en criptomonedas destaquen la cerca d’alta rendibilitat, seguit de la consideració d’aquestes com a mitjà de pagament del futur i que es confia en la tecnologia sobre la qual estan creades. Aquest tercer motiu és significativament major entre els joves menors de 24 anys,segons explica la CNMV.

Així i tot, el 61,3% dels inversors en criptomonedas reconeix que tenen un alt grau especulatiu i un 59,7% accepta que la pèrdua o robatori de les claus privades poden suposar la pèrdua de les criptomonedas sense possibilitat de recuperar-les. En canvi, només el 17,3% dels inversors està completament d’acord que la liquiditat de les criptomonedas és escassa pel que a vegades no és possible vendre en el moment desitjat i es poden sofrir pèrdues significatives.

RETRATO ROBOT: HOMES AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS

Perfil. Segons l’estudi que publica la CNMV, el perfil de l’inversor en criptomonedas correspon al d’un home amb una edat mitjana entorn dels 40 anys, encara que amb un pes especial d’edats entre 25 i 44 anys. Així, hi hauria un 66% d’inversors homes, enfront d’un 34% de dones. En la franja d’edat de 35 a 44 anys se situen el 35,7% dels inversors i entre els 25 i els 34 anys, el 27,7%. Un 9,3% dels inversors oscil·la entre els 16 i els 24 anys.

Estudis. La majoria dels inversors en criptomonedas té estudis universitaris, el 43% del total segons la mostra que recull l’estudi de la CNMV. I la majoria d’ells, el 41%, té ingressos superiors als 3.000 euros al mes. Un altre 10,7% dels inversors té ingressos que no superen els 1.000 euros mensuals. L’estudi sobre criptomonedas de la CNMV ha estat elaborat sobre una mostra de 1.500 casos d’enquestats d’entre 16 i 70 anys d’edat al costat d’una mostra complementària de 300 casos d’inversors en criptomonedas.

Post A Comment