Les empreses blinden les emissions de deute

L’any va començar amb l’expectativa que el 2024 seria testimoni d’una sèrie de retallades a les taxes d’interès. La confiança al mercat era alta, arribant fins i tot a anticipar fins a sis retallades per part de la Reserva Federal, amb el primer programat per al març. Tot i això, la realitat ha estat diferent. Ara, els inversors amb prou feines entreveuen la possibilitat que la Fed redueixi les taxes en dues ocasions aquest any, probablement després de l’estiu. A la zona euro, encara que s’espera una retallada inicial al juny, el ritme al qual el BCE continuarà suavitzant la política monetària continua sent incert.

Les empreses espanyoles han estat complint amb els seus compromisos de finançament, després d’haver emès deute a preus considerablement més alts a causa de la ràpida escalada de les taxes iniciada el 2022. Tot i això, el 2024 presenta nous desafiaments per als seus objectius de finançament. Les rendibilitats dels bons no mostren signes clars de disminuir; de fet, a l’abril van assolir els màxims de l’octubre passat. A més, la incertesa sobre el ritme i la intensitat de les properes retallades de taxes és elevada. En aquest context, nombroses empreses estan augmentant la contractació de precobertures de tipus d?interès, segons indiquen fonts financeres. El responsable de bons corporatius de BNP Paribas a Espanya i Portugal, destaca la importància d’una gestió proactiva dels riscos de tipus d’interès, especialment en moments d’incertesa com ara l’actual, on la visibilitat sobre la trajectòria de la Reserva Federal és limitada.

E4RJ4ASMEJGD3OM76DOLNF3VJU - Les empreses blinden les emissions de deute

El procediment implica la subscripció de derivats amb una entitat especialitzada, i permet així l’emissió de deute a una taxa d’interès fixa dins un període específic. Aquest enfocament l’adopten empreses que busquen un moment més oportú per emetre deute o que s’enfronten a venciments significatius després de l’estiu. Aquestes empreses troben en aquestes precobertures de tipus una manera de protegir-se contra la volatilitat del mercat. Si arribat el moment de l’emissió el mercat mostra condicions més favorables, l’activació del derivat no serà necessària, cosa que comporta el cost associat a la precobertura. Tot i això, en cas contrari, l’empresa s’haurà assegurat un tipus d’interès fix per satisfer la necessitat de finançament a un cost raonable.

La cobertura contra la volatilitat en els tipus d’interès és una pràctica comuna, especialment entre les grans empreses que recorren amb més freqüència als mercats de capitals. A Iberdrola, per exemple, es reconeix una trajectòria de 15 anys en la gestió del deute mitjançant derivats de cobertura. La companyia exemplifica aquesta pràctica amb la planificació d’un parc eòlic marí els ingressos del qual estan pactats a una taxa fixa, iniciant-ne la construcció aquest any però amb generació d’ingressos establerta per al 2029. Per alinear els fluxos d’efectiu amb els costos de finançament, es considera fixar el deute a partir del 2029 mitjançant un derivat a tipus fix contractat el 2024 i amb inici el 2029.

L’ús de derivats amb un horitzó de mitjà termini és una opció, encara que les precobertures també es fan servir en horitzons més immediats. En tot cas, les empreses dissenyen els seus plans de finançament amb un horitzó conservador d’aproximadament dos anys, cosa que els permet fer front als imprevistos del mercat. Un analista sènior de Moody’s, sosté que, malgrat el canvi en el panorama dels tipus d’interès, les condicions de finançament per a les empreses espanyoles són favorables aquest any. Aquestes companyies estan adoptant mesures tàctiques per enfortir-ne el balanç, com l’extensió del venciment de crèdits o la venda d’actius.

Els experts confien que, malgrat els tipus elevats que podrien persistir, i amb les estratègies de planificació financera implementades per les empreses espanyoles, les emissions de deute corporatiu seguiran els propers mesos. Aquest, emfatitza que, tot i que la gestió del risc de refinançament és essencial, les empreses eventualment accediran al mercat, ajustant els temps d’emissió en funció de l’actuació dels bancs centrals.

La majoria de les empreses espanyoles que emeten deute tenen una valoració de grau d’inversió, segons dades de la CNMV. Tot i això, hi ha hagut un creixement notable en el segment BBB, mostrant cert deteriorament en la qualitat creditícia a mesura que augmenten els tipus d’interès. Tot i els desafiaments a mitjà termini, Moody’s suggereix que sembla que l’impacte més advers dels increments en els tipus d’interès sobre el finançament de les empreses espanyoles ha quedat enrere. Tot i això, persisteixen reptes importants, especialment atès que un percentatge significatiu del deute corporatiu espanyol vencerà en els propers tres anys, encara que amb la possibilitat de refinançar-lo a taxes d’interès inferiors a les actuals. En un context on els tipus d’interès es troben en màxims històrics als Estats Units i la zona euro, s’anticipa un camí descendent per a les taxes previsible en el futur.

13e024f8b10199f58e47f596e2b28d99?s=300&d=mm&r=g - Les empreses blinden les emissions de deute
Capafons & Cia. S.L.