9 de Noviembre de 2016

Bon dia. Avui dia important a nivell macro. Tot i que, tal com el defineixen els experts, s’ha produït la segona part del Brexit amb la inesperada victòria de Donald Trump, la veritat és que la penalització que experimenta el selectiu de moment poc té a veure amb la soferta després el vot de Regne Unit. Una caiguda del 3,8% que porta al selectiu fins als 8.648 punts. Una caiguda que arriba de la mà dels bancs, amb BBVA patint una penalització de més del 7,5%;
En contra del que s’esperava, aquesta matinada hem conegut que Donald Trump ha aconseguit la presidència dels Estats Units amb majoria republicana tant en Congrés com al Senat, «el que li deixa les mans lliures per poder prendre les mesures que vulgui», reconeix Jose Luis Carpats, analista independent. La caiguda que va experimentar Wall Street va ser la punta de l’iceberg del que esperava avui a Europa: caigudes de més del 3,8% a l’Íbex 35 que el porten fins als 8.648 punts. La prima de risc puja fins a 113 punts bàsics.
Buenos dias. Hoy día importante a nivel macro. A pesar de que, tal y como lo definen los expertos, se ha producido la segunda parte del Brexit con la inesperada Victoria de Donald Trump, lo cierto es que la penalización que experimenta el selectivo por el momento poco tiene que ver con la sufrida tras el voto de Reino Unido. Una caída del 3,8% que lleva al selectivo hasta los 8.648 puntos. Una caída que llega de la mano de los bancos con BBVA sufriendo una penalización de más del 7,5%;
En contra de lo que se esperaba, esta madrugada hemos conocido que Donald Trump ha alcanzado la presidencia de Estados Unidos con mayoría republicana tanto en Congreso como el Senado, “lo que le deja las manos libres para poder tomar las medidas que quiera”, reconoce Jose Luis Cárpatos, analista independiente. El desplome que experimentó Wall Street fue la punta del iceberg de lo que esperaba hoy a Europa: caídas de más del 3,8% en el Ibex 35 que le llevan hasta los 8.648 puntos. La prima de riesgo sube hasta 113 puntos básicos.

Publica un comentario